מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

גנים ונוף

גינון בר קיימא

גינון בר קיימא

גינון בר קיימא הינו גינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים . גינון תוך התחשבות מקסימלית לנוף , ובגורמי האקלים והקרקע . שימוש בצמחים המותאמים לאזור , שאחזקתם נמוכה , שתילת צמחיה מושכת ציפורים ופרפרים .
 
במועצה המקומית זכרון יעקב מקדמים גינון בר קיימא בשטחי הגינון הציבורי . במהלך השנים האחרונות צומצמו מספר השתילים העונתיים עד לכדי 5% בלבד מכלל הגינון . הוטמנו פקעות אשר מחליפות את מראה העונתיים ואשר נובטים ופורחים במקביל לעונות השנה ללא התערבות יד אדם .
 
נערכים מבצעי הצלת פקעות אשר מועתקות למוסדות חינוך ולשטחי הגינון הציבורי .