מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

תכנית מתאר ופרוייקטים

תכנית המתאר החדשה

תוצרים שוטפים של תכנית המתאר החדשה

 
כל המבקש לקחת חלק בבניית תוכנית האב מתבקש להירשם בהרשמה מוקדמת אצל מזכיר המועצה במייל diklab@zy1882.co.il

שיתוף הציבור

הציבור מוזמן לסדרת מפגשים של שיתוף הציבור בתכנון במסגרת עריכת תכנית המתאר החדשה של זכרון יעקב. מפגשים אלה מגיעים לאחר מפגש פתיחה רחב שהתקיים ב- 23.3.2015. והם יונחו ע"י טובי אלפנדרי, היועץ לשיתוף הציבור.

כלל המפגשים ייערכו באולם המבואה של בית ספר תיכון המושבה בבניין אומנויות בין השעות 19:30-22:00. כל מפגש יעסוק בנושא אחר.

• ב-4.6.2015 יתקיים המפגש שיעסוק בנושא החברתי
• ב-17.6.2015 יתקיים המפגש שיעסוק בנושא התחבורה
• ב-1.7.2015 יתקיים המפגש שיעסוק בנושא מרכז היישוב

סדרה זו היא הסדרה הפותחת של שיתוף הציבור ולאחריה יתקיימו מפגשים נוספים.

טופס הרשמה

על מנת לקחת חלק בתכנית ולהצטרף לצוותים המתאימים, אנא מלאו את הטופס...
קראו עוד

סיכומי המפגשים