מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מועדוני אזרחים ותיקים המופעלים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים בזכרון יעקב.

מועדון נשים גמלאיות  – פועל בימים ב'-ג'-ד' במרכז קהילה ונוער ברמת צבי בשעות הבוקר

מפעילה ומרכזת המועדון- נועה אלון

עו"ס אחראית תמר כהן- 04-6396392

מועדון נשים מגזר חרדי - פועל בימי א' + ג' בבוקר במרכז קהילה ונוער ברמת צבי.

רכזת המועדון: נילי קלמן טלפון: 04-6291859  

עו"ס אחראית תמר כהן- 04-6396392

מועדון מופת לניצולי השואה – המועדון פועל במועדון תישבי בימי ראשון, שלישי וחמישי בשעות הבוקר

מפעילה ומרכזת המועדון – סמדר בן אלי לב. 

עו"ס אחראית – עמית לנדבר טלפון:  04-6396392