מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

היטל שמירה

מליאת המועצה בישיבתה בתאריך 07/03/17 אישרה פה אחד את הפעלת שירותי השמירה בהתאם לחוק עזר לזכרון יעקב (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ז – 2016

תוכנית האבטחה היישובית כוללת חלוקה גיאוגרפית של המושבה, אפיון הכשרת המאבטחים ורכבי הסיור ואבזורם, הקמת מוקד שליטה ופיקוח לניידות וגיוס מתנדבים ועובדים לפרויקט. התוכנית תגביר את תחושת הביטחון של התושבים, תסייע כהרתעה לצורך הפחתת עבירות רכוש ופריצות.

המושבה חולקה לשלושה רובעים (פוליגונים) לכל רובע יהיה צוות ייעודי הכולל ניידת וכ - 3 מאבטחים שיחלקו בניהם את המשמרות, יסתובבו במקומות הרגישים בכל רובע, בריכוזי אוכלוסייה ובמוקדי בילוי ושהייה של בני נוער. 

בהתאם לסעיף 3 (א) בחוק העזר, ישלם כל מחזיק בנכס היטל שמירה בשיעור של  1.96 ₪ למ"ר בנוי לשנה בתחום הישוב.

ההיטל צמוד למדד ולכן הסכום יכול להשתנות בעתיד. 

מחזיק בנכס הזכאי להנחה מארנונה כללית יהיה זכאי באותה שנה להנחה מהיטל השמירה בשיעור זהה לשיעור ההנחה שלה הוא זכאי בארנונה כללית.

תחילת חיוב היטל השמירה מה – 01/11/17 לשובר הארנונה השנתי לשנת 2018  יצורף חיוב שנתי בהיטל שמירה לשנת 2018 ובנוסף יופיע חיוב חד פעמי בגין היטל שמירה לחודשים נובמבר ודצמבר 2017.

היטל השמירה יחולק ל – 6 תשלומים בדומה לתשלום הארנונה ויצורף לשוברי הארנונה התקופתיים.

 

תוכנית אבטחה יישובית

מה הסמכות להקמת סיירת ביטחון ותוכנית אבטחה יישובית ומדוע היא הוקמה?

1.      חוק עזר לזכרון יעקב (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) דווח לראשונה בישיבת מליאת המועצה בתאריך 02/09/14.
2.      מליאת המועצה המקומית בישיבתה בתאריך 26/05/15 אישרה את טיוטת חוק עזר לזכרון יעקב (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי).
3.      חוק העזר, התאמתו ותחשיביו אושרו על ידי משרד הפנים ב – 19/09/16.

4.      כמו כן, תוכנית האבטחה היישובית הינה בהתאם להחלטת מליאת המועצה זכרון יעקב בישיבתה בתאריך 07/03/17 ובהתאם לחוק עזר לזכרון יעקב (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ז – 2016 והנושא פורסם לציבור בכתבה במקומון "הגפן" בתאריך 10/03/17.

מה התחולה של תוכנית האבטחה היישובית:

1.      תוכנית האבטחה היישובית כוללת חלוקה של המושבה לשלושה רובעים (פוליגונים). 
2.      לכל רובע יש צוות ייעודי הכולל ניידת וכ - 3 מאבטחים שיחלקו בניהם את המשמרות.
3.      הצוותים יסיירו על פי מסלול משתנה באותו הרובע, יבצעו בקרה בנקודות שונות ברובע ויתנו מענה לקריאות תושבים שהגיעו למוקד
4.      הסיירת פועלת בכל ימות השבוע, לאורך רוב שעות היממה, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל והפיקוח העירוני ומחוברת למוקד שליטה ופיקוח במחלקת הביטחון של המועצה המקומית.
5.      הטמעת תוכנית רב שנתית להתקנת אמצעים ותשתיות להגברת הביטחון, והביטחון האישי כגון מצלמות במתחמים ציבורים, גני שעשועים, מגרשי ספורט וכו' אמצעים שיסעו לצמצום פגיעה בסדר הציבורי ומניעת ואנדליזים, וחיבור אמצעים אלו למוקד. 
1.      התוכנית נמצאת בשלב הפיילוט, כפי שהוגדר. פעילותה ויעילותה יבחנו תקופתית במהלך השנה הקרובה.

מה תפקידם של הצווי הסיור והאבטחה:

הצוותים יסתובבו במקומות הרגישים בכל רובע, בריכוזי אוכלוסייה ובמוקדי בילוי ושהייה של בני נוער לצורך:
1.      שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית.
2.      סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים.
3.      הרתעה לצורך הפחתת עבירות רכוש ופריצות.
4.      מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית.
5.      אבטחת הכניסות למושבה בהתאם לצורך.
6.      הגברת תחושת הביטחון האישי של תושבי המושבה ובעלי העסקים הפועלים בה. 
7.      חסימות מזדמנות בכניסות לישוב על פי תוכנית עבודה סדורה של מחלקת הביטחון.

מה הכשרתם של המאבטחים?

1.      המאבטחים הינם תושבי המושבה, בוגרי שירות צבאי מלא ביחידה קרבית
2.      השנה הסיירת נמצאת בשלב הפיילוט, בהמשך אנו פועלים לגיוסם כמתנדבים במשטרת ישראל על מנת להרחיב את סמכויותיהם.

כיצד ניתן ליצור קשר עם הצוותים?

1.      כפי שצוין, השנה הסיירת נמצאת בשלב הפיילוט, מוקד 106 מרכז את הפניות ומנתב אותן אל הסיור הרלוונטי או אל המשטרה וזאת בהתאם ולפוליגון ולאופי הפנייה.
2.      בהמשך לכל פוליגון יהיה מספר טלפון ייעודי אליו יוכלו התושבים להתקשר לצורך הפעלה מידית של הסיור הרלוונטי לאותו פוליגון. 

מדוע אני משלם/ת היטל שמירה?

היטל השמירה הינו חשבון הוצאות והכנסות סגור, לפיכך מטרת ההיטל הינה לכלכל את תוכנית האבטחה היישובית לרבות: אפיון הכשרת המאבטחים, אפיון רכבי הסיור והאביזרים ורכישתם, הקמת מוקד שליטה ופיקוח לניידות וגיוס מתנדבים ועובדים לפרויקט ואמצעי אבטחה נוספים.

 

היטל שמירה

1.      תוכנית האבטחה היישובית ופעילות הסיירת ממומנת על ידי היטל השמירה מכוח חוק עזר לזכרון יעקב (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ז – 2016.
2.      ההיטל נקבע בהתאם לתחשיב שבוצע על ידי חברה חיצונית, שביצעה שיקלול של כלל העלויות הנדרשות לצורך הפעלת השירות.
3.      משרד הפנים אישר את התחשיב הנוכחי. 
4.      בהתאם לסעיף 3 (א) בחוק העזר, ישלם כל מחזיק בנכס, בין שהוא משמש למגורים ובין שהוא משמש כעסק, היטל שמירה בשיעור של  1.96 ₪ למ"ר בנוי לשנה בתחום הישוב.
5.      היטל השמירה הוא תשלום חובה.
6.      ההיטל צמוד למדד ולכן הסכום יכול להשתנות בעתיד. 

7.      ההיטל מיועד אך ורק ליישום של תוכנית האבטחה היישובית וחוק עזר לזכרון יעקב (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ז – 2016.

ממתי מתחילים לשלם?

1.      מועד תחילת החיוב בהיטל השמירה הוא ב – 01/11/17, שהוא מועד התחלת הפעילות.
2.      לשובר הארנונה השנתי לשנת 2018  צורף חיוב שנתי בהיטל שמירה לשנת 2018.
3.      לשובר הארנונה השנתי לשנת 2018 אשר הגיע לבתים במהלך חודש ינואר 2018 צורף חיוב בהיטל שמירה לחודשים נובמבר ודצמבר 2017. (כפי שצוין פעילות סיירת אבטחה החל בחודש נובמבר 2017). 

כיצד משלמים את היטל השמירה?

1.      היטל השמירה יחולק ל – 6 תשלומים בדומה לתשלום הארנונה ויצורף לשוברי הארנונה התקופתיים.
2.      תשלום בכרטיס אשראי: באתר האינטרנט של המועצה המקומית , במענה קולי 24 שעות 073-2100717, או ישירות במחלקת הגבייה בשעות קבלת קהל .
3.      תשלום השובר בסניפי בנק הדואר והבנקים השונים.
4.      תשלום ישירות בקופת המועצה.
5.      למשלמים את הארנונה בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי. החל משנת 2018 התשלום יכלול סעיף של היטל שמירה.
6.      הוראת קבע בבנק (ארנונה + היטל שמירה), ניתן להוריד את הטפסים הנדרשים באתר המועצה ולהגישם למחלקת הגבייה

7.      הוראת קבע בכרטיס אשראי (ארנונה + היטל שמירה), ניתן להוריד את הטפסים הנדרשים באתר המועצה ולהגישם למחלקת הגבייה

האם אני זכאי להנחה?

מחזיק, שניתנה לו הנחה מארנונה בשנה נתונה בהתאם לקריטריונים המוגדרים להנחה, יהיה זכאי באותה השנה להנחה בשיעור זהה גם מהיטל השמירה. (למידע על הנחות בארנונה)

 

מפה של הרובעים בזכרון יעקב