מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הנחיות לשילוט חזיתות בתי עסק במרכז המושבה ההיסטורי

תשלומי אגרת שילוט

מידע על הצבת שלטים

1. כל הצבת שלט מחויבת ברישיון בתוקף על פי תנאי הרישיון ולאחר תשלום אגרת שילוט. לבקשות לרישיון שילוט יש לפנות למחלקת פיקוח ורישוי עסקים במועצה.
2. בעל רישיון שילוט ובעל נכס יחזיקו את השילוט בצורה נקיה, נאה , תקינה ובטוחה.
3. השילוט יותר על גבי קירות המבנה בלבד, ולא על מעקות, גדרות, גגות או חלקים אחרים בבניין.
4. אין לחסום פתח בבניין על ידי שלט.
5. יש להסיר שילוט עסק שנסגר או שינה כתובת.
6. יש להסיר שילוט ישן או שאריות שלו.
7. כל עסק יכול להציב עד שלושה שלטים, לפי הפירוט הבא:
שלט עיקרי.
שלט משני.
שלט שלישי – תלוי ניצב לבניין.
לעסקים פינתיים/ בחצרות פנימיות/ בקומות עליונות /לבתי אוכל - יותר שלט נוסף (רביעי).
א. שלט עיקרי - אופקי, מעל פתח העסק או מעל חזית המבנה בו מתנהל העסק.
על השלט להיות ממורכז מעל הפתח או בחזית במידות שאינן חורגות מחלקי הבניין השונים – חלון, דלת, קיר וכו'. מידות השלט יהיו לפי חלקי הבניין הסמוכים, בפרופורציות מלבניות 1:3 או 1:4, עד גובה 60 ס"מ לשלט.

שרטוט א' : דוגמה לשלט עיקרי עשוי לוח אחד או אותיות בודדות, תלוי על תלוי על קיר או מגג רעפים.

אם קיים גג רעפים שמסתיר את הרווח בין פתח העסק ונקודת חיבור הגג למבנה, תליית השלט תעשה בהתאם להנחיות תליית שלט על קיר, אבל מקצה הרעפים ובצמוד אליהם או ברווח של 5 ס"מ מהם. בכל מקרה קצה השלט התחתון לא יהיה נמוך מגובה 2.30 מ' מפני המדרכה.

ב. שלט משני - אנכי, אחד בלבד.

על השלט להיות ממורכז לצד הפתח או בחזית במידות שאינן חורגות מחלקי הבניין השונים – חלון, דלת, קיר וכו'. מידות השלט יהיו לפי חלקי הבניין הסמוכים, בפרופורציות מלבניות 1:3 או 1:4, עד רוחב 60 ס"מ לשלט.

שרטוט ב': דוגמה לתליית שלט משני לצד הפתח, עשוי לוח אחד או אותיות בודדות.

אם אין מקום לשלט אופקי, ניתן לתלות במקומו שלט אנכי.
לא ניתן לתלות שני שלטים אנכיים אם יש מקום לשלט אופקי.
ג. שלט שלישי - קבוע ניצב על חזית הבניין. השלט צריך להיות דו-צדדי.
במידות 60 ס"מ אורך, 40 ס"מ גובה.
שרטוט ג': שלט ניצב על חזית הבניין.
8. לעסקים הממוקמים בפינת רחובות בעלי מס' חזיתות מסחריות:
בנוסף לשלט עיקרי, משני וניצב, תינתן האפשרות להציב שלט נוסף אחד בלבד, אופקי או אנכי (סעיף 6א' או סעיף 6ב'), על החזית המשנית.
9. לעסקים בחצרות פנימיות או בקומות עליונות:
בנוסף לשלט עיקרי, משני וניצב, תינתן האפשרות להציב שלט נוסף אחד בלבד, בכניסה לחצר, על עמוד רחוב שיוצב בכניסה הראשית לחצר מהרחוב הראשי.
הצבת השלט על עמוד מסוים מותנית באישור המועצה. בחצר בעלת שתי כניסות, ניתן להעמיד עמוד ושלט בכל כניסה. עיצוב העמוד, מיקומו, מס' השלטים והתחזוקה שלו באחריות המועצה.

שרטוט ד': שלט על עמוד שלטים של המועצה.

10. לבתי אוכל :
תינתן האפשרות להציב תפריט אחד מחוץ לבית העסק, באחת מהאפשרויות הבאות:
א. מעמד "עמוד תווים" - יוצב רק בשעות שבית האוכל פעיל. עשוי ברזל, צבוע חלק מט.
ניתן לבחור גוון אחד מהשלושה: בגוון ירוק כהה RAL 6009 או שמנת RAL 1013 או שחור RAL 9011, מקובע על עמודי הרחוב הקובייתיים מאבן ובנוי לפי הפרט המצורף ובמידותיו.
ב. בתיבת זכוכית במסגרת עץ או ברזל או פח, במידות שלא תעלנה על70x50x5 ס"מ, תלויה על קיר בית העסק או על הגדר הפונה לרחוב. תליית תיבה על גדר תתאפשר רק אם הגדר בנויה מאבן ורצופה.
לא תותר תליית תיבה על גדר סורגים או עמודים מכל חומר שהוא.
לבתי עסק שאינם בתי אוכל לא יותר השימוש במעמד כדוגמת עמוד תווים או שילוט נמוך על גבי אבן רחוב או כל שילוט נוסף אחר.
11. שילוט של אירועים משתנים כגון מבצעי מכירות, הופעות, סדנאות וכו' :
ניתן לפרסם אירועים אלו באחת משתי האפשרויות הבאות:
א. כרזת מדבקה אחת המודבקת על חלון אחד או פתח אחד מכלל פתחי בית העסק, באופן ששטח הכרזה יתפוס עד 30% משטח הפתח לכל היותר. יש להשאיר מרווח בין הכרזה ובין משקוף הפתח, ולמקם אותה במרכז הפתח.
ב. פרסום בלוחות המודעות העירוניים.
יש לפנות למחלקת פיקוח ורישוי עסקים במועצה, טל' 6297159 04, 6297160 04.

שרטוט ה': דוגמה לכרזת מדבקה על חלון בית העסק.

12. אסור השימוש ב :
שלטי חצובה – "חמורים".
כרזות נגללות – רולאפים.
טאפטים.
שלטי פרסומת קבועים (כדוגמת תפריט ארטיקים).
שלטי פרסומת ניידים ("מבצע", "sale").
מנורות.
גופים צבעוניים (כדוגמת "לוטוגוצים").
בלונים.
דגלים.
כל דבר הנושא את שם העסק או מוצר פרסומי.
13. חומרי השילוט :
חומרי השילוט יהיו פח קשיח ועליו מדבקה מודפסת, או פח קשיח מודפס.
לא יותר השימוש בבדי שמשונית, שלטי ניאון או שלטים מוארים אחרים, חומרי פלסטיק לסוגיו, עץ, זכוכית, נייר, קרמיקה וכל חומר אחר שאינו פח.
14. תוכן השילוט:
בשילוט יופיע שם בית העסק עם אפשרות לכותרת משנה, כשרות אם יש, מס' טלפון.
ניתן להשתמש בלוגו של בית העסק.
לא יותר השימוש בשלטי מותגים. פרסום מותגים למכירה יתאפשר בכרזת מדבקה פרסום מותגים יתאפשר בכרזת מדבקה, לפי הנחיות "אירועים משתנים".
15. עיצוב השילוט:
לכל השלטים של אותו בית עסק חייבת להיות שפה עיצובית אחידה. לא יתאפשר ריבוי פונטים/צבעים/סמלים לאותו בית עסק.
16. מרקיזות וסוככים:
ניתן לתלות מרקיזות מסוג סוכך זרועות נגלל, בצבע ירוק כהה RAL 6009 או שמנת RAL 1013 בלבד.
לא יאושרו מרקיזות או סוככים שאינם ברי קיפול.
גובה תלייה מינימלי של הסוכך מהקו העליון של קיר החזית של המבנה – 40 ס"מ.
שיפוע הסוכך צריך להיות בזווית °30 - °40 לקרקע.
תינתן האפשרות לשם בית העסק להופיע על החלק האנכי התחתון של הסוכך המקביל לחזית המבנה, בצבע ירוק כהה RAL 6009 או שמנת RAL 1013, כך ששם בית העסק יתפוס 70% מאורך הסוכך לכל היותר. גובה חלק זה של הסוכך לא יעלה על 30 ס"מ.
שם בית העסק על הסוכך צריך להיות בפונט זהה לשם בית העסק בשילוט על המבנה ובשילוט על עמוד הרחוב.

שרטוט ו' – תליית סוכך ופרסום שם בית העסק עליו.