מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

צהרונים

צהרונים בבתי הספר  לתלמידי א', ב', ג'- תשע"ט  

בקיץ תשע"ח  יצא משרד החינוך בתוכנית "ניצנים" לצהרונים.  מליאת המועצה אישרה  את דגם הצהרונים במתווה שהיה בזכרון יעקב בבתי הספר לאורך כל השנים ובמקביל קבלה החלטה לבחון את מתווה משרד החינוך בשנה הנוכחית.

לאחר בחינה חוזרת של הנהלים והקריטריונים של תכנית "ניצנים", התברר כי יש פער בין מתווה הצהרונים של משרד החינוך אל מול התפעול האיכותי של הצהרונים בישוב שלנו מבחינת כוח אדם, הזנה, אבטחה, תכנית חודשית והשרות כפי שקיים במודל היישובי אל מול התוכנית המוצעת ע"י תכנית "ניצנים". 

בהתאם להחלטת המליאה התשלום יעמוד על 875 ₪ לחודש כולל כל ההרחבות ללא הגבלה, לעומת 835 ₪ לחודש במתווה של משרד החינוך שאינו כולל את כל ההרחבות.

לאחר שנה של הפעלת הצהרונים במתווה של משרד החינוך ברחבי הארץ והמורכבויות שעלו , ניכר כי המתווה המופעל בזכרון יעקב,  במהלך השנים, נותן את המענה המיטבי והמרבי ביחס למתווה של משרד החינוך:

תכנית "ניצנים" של משרד החינוך , מכוונת  למקבץ צהרונים גדולים  במתחם אחד (מעל 100 ילדים)  שאינם תואמים את גודל הצהרונים בזכרון יעקב. בנוסף, משה"ח מגביל את הגבייה מההורים לסכום מקסימאלי של 835 ₪ לחודש  ובכך מחייב בחירה מבין מספר ההרחבות: הפעלה עד השעה 17:00, שמירה, חוג נוסף וסייעת שנייה. 

עפ"י התנאים שהציב משרד החינוך, תכנית "ניצנים" והסבסוד הממשלתי לא ישרתו את תלמידי המושבה, מאחר וכיום המתווה של הצהרונים בזכרון יעקב מאפשר בסכום חודשי של 875 ₪ להעניק לתלמידי כיתות א' ב' ותלמידי כיתות  ג' (שאינם נכללים במתווה הצהרונים של משרד החינוך) את כל ההרחבות ללא הגבלה:

הצהרונים  יפעלו עד השעה 16:45, סייעת שנייה,  הפעלה בחופשות, בחירת חוגים בהתאם לצרכי התלמידים, ללא הגבלה למאגר החוגים המוצע ע"י משרד החינוך, בחירת קייטרינג על פי הקריטריונים המחמירים שהציבה מחלקת החינוך שבבסיסה דרישה לאוכל בייתי וטרי, ניהול הצהרונים ע"י מנהלי בתי הספר שמהווה בסיס עיקרי לטיוב תוכנית הצהרון והאחריות לתכניו כל אילה מאפשרים גמישות לטובת התלמידים במתווה של הצהרונים בזכרון יעקב לעומת מתווה משרד החינוך.

חשוב להדגיש - כניסה למתווה תחייב בהתאם להנחיות משרד החינוך לוותר על חלק מההרחבות - לפגוע באיכות הצהרונים. לאור זאת, המתווה יישאר מתווה הצהרונים של זכרון יעקב גם בשנת הלימודים תשע"ט.
המעוניינים להירשם מתבקשים לשלוח מייל לבית הספר:
 

או ליצור קשר עם מזכירות בתי הספר החל מ 16.8.18.
אנו מאחלים לכולנו, קיץ נעים ובטוח וחזרה לשנת לימודים מהנה, בטוחה ומאושרת. 

בברכה,
דר' מרים פאנויאן
מנהלת מחלקת החינוך