מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1932

אגודת מכבי זכרון יעקב השתתפה במכביה הראשונה, טכס היציאה למכביה  התקיים בחזית בית הכנסת.