מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1915

על ידי אהרון אהרונסון, אבשלום פיינברג ואלכסנדר אהרונסון.