מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1964

ולאחר מכן החלה בניית שכונת גבעת עדן