מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

תשלום אגרת תלמידי חוץ לשנת תש"פ

בהתאם לחוזר מנכ"ל "חוק לימוד חובה תשע"ט" הנכם מתבקשים לשלם לרשות החינוך הקולטת קרי מועצה מקומית זכרון יעקב "אגרת תלמידי חוץ".

מאחר ואינכם תושבי זכרון יעקב, אגרה זו אינה חלק מתשלומי ההורים הנגבים על ידי בית הספר, אלא אגרה לרשות המקומית בעבור שירותי החינוך אותם מקבל/ת בנכם/בתכם במסגרת מערכת החינוך היישובית ולכך אף התחייבתם בזמן הרישום.

בהתאם לחוזר מנכ"ל, בשיתוף משרד האוצר ומשרד הפנים, נקבע כי התעריף השנתי עבור כל תלמיד חוץ יעמוד על:

• יסודי – 670 ש"ח

• חט"ב – 856 ש"ח

• תיכון – 860 ש"ח

אגרה זו ניתן לשלם:

1. באמצעות כרטיס אשראי באתר המועצה לתשלום לחץ כאן

2. המחאה לפקודת המועצה – יש להגיע למחלקת החינוך בין השעות 08:00 - 16:00, למירי טלומק.

אנו מבקשים להסדיר את התשלום עד לתאריך 15/2/19

לכל שאלה נוספת, ניתן לפנות למירי טלומק, מחלקת החינוך מועצה מקומית זכרון יעקב

במייל: mirit@zy1882.co.il

בטלפון: 6297164– 04 

פקס: 04-6297517  

                               המשך לימודים מהנים ומאתגרים