מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

בית הכנסת "אוהל יעקב"

בית הכנסת נוסד בשנת 1886. מחשש שלא תותר השלמת בנייתו, הגג הוקם בחפזון מאחר והחוק התורכי קבע שאין להרוס מבנה שגגו הוצב וכך יכלו למנוע את הריסת המבנה. . .
 
המקום נקרא על שמו של אבי הברון, יעקב. "אהל יעקב" היה המהודר והגדול מבין בתי הכנסת במושבות הברון. .