מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הארכיון לתולדות זכרון יעקב

הארכיון לתולדות זכרון יעקב ממוקם באופן זמני, בבניין המועצה המקומית- מרתף המועצה.
הארכיון עצמו נחלק לשתי מערכות שונות. האחת הינה המגנזה - הנותנת שרותי אחסון, גניזה וארכיב לתיקי מחלקות המועצה השונות והשנייה, הארכיון לתולדות זכרון יעקב.

הארכיון מחולק לחטיבות כדלקמן:

ועד המושבה 1885 - 1950
מועצה מקומית זכרון- יעקב 1950 ואילך
הועד החקלאי 1923 - 1980
חברה קדישא 1987 – 1932
בתי ספר 1923 – ואילך
אוספים של מוסדות ואגודות 1907 - ואילך
אוספים פרטיים ומשפחות 1901 ואילך
אוסף תמונות 1896 ואילך
קטעי עיתונות 1952 - ואילך
ספריה
 

להלן פירוט החומר הנמצא בכל חטיבה שהוזכרה:

ועד המושבה:

פרוטוקולים 1902 – 1960-

הפרוטוקולים עד אמצע 1917 כתובים ביידיש וחלקם מתורגמים לעברית.
בפרוטוקולים מידע רב בכל תחומי החיים במושבה, רשימות שמיות כגון רשימות של בוחרים, נבחרים.
מכיוון שבעבר נהגו לרשום בפרוטוקולים כל פרט ולא רק סיכומי דברים כמו היום, ניתן למצוא ברישומים מידע רב לגבי דמויות שחיו ופעלו במקום.
 

מכתבים יוצאים מ- 1913-

אלה הם ספרים של עותקי המכתבים שנשלחו מועד המושבה לנמענים שונים.
לכל ספר כזה יש אינדקס וכל המכתבים ממוינים עפ"י שם הנמען וליד השם מצוין מס' העמוד בספר בו נמצא עותק המכתב.
 

רישום ואישור לידות מ- 1885-

עד 1920 רישומי הלידה נערכו על גבי פנקסים, מחברות ובהם צוין שם ההורים, מין הילוד ותאריך לידה, לעיתים גם שם הילוד.
מ- 1920 עד 1940 הרישום נעשה בספר לידות הכולל פרטים נוספים על ההורים כמו גיל, עדה, נתינות, מקום הלידה ושם המיילדת או הרופא. ישנם גם אישורי לידה.
 

רישום לנישואין מ- 1920-

ספר רישום הנישואין מלמד על שמות הזוג הצעיר, מעמדם המשפטי (רווק, בתולה, גרוש/ה, אלמן/ה, מולדת ונתינות, תאריך החתונה, שמות ההורים, שם מסדר הנישואין ושמות העדים.
 

רישום פטירות מ- 1920 עד 1948-

בספר זה הפרטים על הנפטר הם: שמו ושם הוריו, גילו, תאריך הפטירה, מעמדו המשפטי, ארץ הולדתו, עיסוקו, עדה, נתינות, סיבת המוות, שנות שהייתו בארץ, מיקום בבית הקברות ובהערות נהגו לציין פרטים נוספים.
ספר אחד נערך לפי רישום כרונולוגי וספר שני מוין עפ"י רשימה שמית א' - ב'.
 

רישום בתי אב של המייסדים-

לכל משפחת מייסדים הוקצה דף ובו רישום גיניאולוגי משפחתי.
בנוסף, יש רשימה שמית של צעירים שהגיעו לזכרון יעקב מהארץ ומחו"ל, צעירים שנענו לקריאת הברון ללמוד את עבודת האדמה ולהפוך לאיכרים.
כמו כן יש רשימת שמות של המשפחות שעלו מתימן ב- 1912.
כל הדפים הללו קובצו ואוגדו לספר אחד.
 

רישום קרקעות-

בתחילת שנות הארבעים נערכו ע"י מחלקת המדידות של ממשלת המנדט רישומי הקרקעות עפ"י הגושים והחלקות.
בכל רישום כזה רשימות שמיות של בעלי הקרקע ופרטים בכל הקשור לבעלויות.
 

ספרי הנהלת חשבונות מ- 1908-

בספרים רשימות חייבים וזכאים ומהות החוב.
תיקים בנושאים שונים-
התיקים עוסקים בכל ההיבטים של החיים ובכל הקשרים של התושב עם הרשות.
בריאות, שירותי דת, חקלאות, אירועים, סעד, היבט חשוב הוא נושא בוררויות. במושבה היה בית משפט עברי בפניו באו להישפט. כל תיק אוצר בתוכו שמות ורשימות שמיות.
 

מועצה מקומית:

פרוטוקולים מ- 1950
תיקים לפי מחלקות מ- 1948
הועד החקלאי:
פרוטוקולים –בארכיון בשלב זה רק חלק מספרי הפרוטוקולים של הועד.
תיקי התכתבויות-
בארכיון תיקים משנות העשרים. בתקופה של ועד המושבה, כלומר עד קום המדינה הועד החקלאי התנהל במקביל לוועד המושבה. כיון שרוב התושבים היו חקלאים או התפרנסו מנתינת שרות לחקלאים או שעבדו ביקב, כל התנהלות התושב עברה גם דרך הועד החקלאי וכך יש לנו בתיקים אלה מידע רב על התושבים, כולל רשימות שמיות במגוון נושאים.
 

חברה קדישא:

פרוטוקולים
ספר החברה
מפקדי קברים בבית העלמין
רשימות נפטרים
ספרי הנהלת חשבונות
 

בתי ספר:

רשימות תלמידים מבית הספר הראשון מ-1923
מחברות מחנך בהם רישום התלמידים בכל כיתה מ- 1945
 

מוסדות ואגודות:


חברת הכנסת אורחים
בית כנסת אוהל יעקב
גמילות חסדים ע"ש מיכאל וניטה לנגה
אגודת הכורמים
לשכת בני ברית ובנות ברית
סניף המפלגה הליברלית
(רשימה חלקית)
 

אוספים פרטיים ואוספי משפחות:

אוסף הרב עזריאלי –

הרב עזריאלי כיהן כרב המושבה מתחילת שנות ה-30 עד תחילת שנות ה- 90.
פעילות הרב הקיפה מגוון גדול של תחומים. אמנה כמה מהם:
הרב היה אחראי על כל ההיבטים ההלכתיים כולל שמירת מצוות ארץ ישראל בגידולים חקלאיים כמו איסור קטיף של פירות ערלה (פירות שלש השנים הראשונות של העץ) או פיקוח בשנת שמיטה וכד'. כתוצאה מכך נוצרו רשימות שמיות של מגדלים בכל ענפי חקלאות.
אנשים נהגו לבוא לרב לשאול בעצתו בכל דבר ועניין.
הרב ניהל התכתבות ענפה עם אישים ומוסדות בעניינים שונים ומגוונים.
הרב תיעד את כל פעילותו וכך נוצר אוסף של למעלה מששים שנות פעילות מאד אינטנסיביות בשנים חשובות ביותר בחיי המדינה והמושבה.

אוסף יעקב אבני –

יעקב אבני שימש כמנהל היקב שנים ארוכות.
האוסף כולל יומנים, חוברות מקצועיות, ספרים העוסקים בגידול גפנים, אוסף שקופיות, תיקי מסמכים ועוד.

אוסף יוסף מוזס-

יוסף מוזס, צלם שתיעד בתמונות את חיי המושבה ותושביה משנת 1936, מכיל עשרות אלפי תמונות. התמונות נסרקו בהתנדבות ע"י זוהר לויטנט, זוהו ובימים אלו אנו שוקדים על קליטתן בתוכנת הארכיון.
 


אוספי משפחות:

 
נמצאים בידינו אוספים של משפחות זכרוניות מסוף שנות השמונים של המאה ה-19. הופקדו מסמכים, ספרי זכרונות , ספרי שירה, פנקסים, תמונות ועוד.
 
 


תמונות:

באוסף התמונות תיעוד רב החל משנות התשעים של המאה ה- 19 ועד ימינו.
 
באוסף תמונות של אנשים, אירועים, מבנים, רחובות, פיתוח, נופים ובעצם כל דבר שעין המצלמה קלטה.
 
 


 
 
 

 

 קטעי עיתונות:

משנת 1952 עד היום בכל הנושאים בהם נזכרת זכרון יעקב ואנשיה
 

 

 
 
 
 
 
 

ספריה:

בספריה ספרים על תולדות המקום, על תושבי זכרון-יעקב, הנצחת הנופלים, קשרים עם גופים אחרים ספרים של סופרים זכרונים וספרים שיש להם נגיעה לזכרון-יעקב.
 
 

פנייה לציבור

אנחנו מזמינים אתכם לבקר בארכיון לתולדות זכרון יעקב.
באם תזדקקו למידע ולתיעוד הנמצא בארכיון נשתדל לתת לכם את השירות הטוב ביותר ולעזור לכם למצוא את המסמכים הדרושים.
כדי שנוכל להרחיב את המידע ולתת שירות טוב יותר למשתמשים, חוקרים, סטודנטים ולמחפשי שרשים, נשמח אם תעבירו אלינו מסמכים, תמונות וכל חומר אחר הנמצא ברשותכם ונותן תיעוד הן על חיי המושבה והן על חיי הפרט.
תצטרפו לאותן משפחות להן יש בארכיון תיקי משפחה וכך החומר המשפחתי נשמר ויוכל להביא תועלת לצאצאים שיחפשו בעתיד את המקורות, את ההיסטוריה ואת המורשת של משפחתם.
 
הארכיון פתוח בימי א', ג', ה' בשעות 10:00 – 12:00. יש לתאם מועד מראש.
טלפון: 04-6297139
דואר אלקטרוני: arzy1882@netvision.net.il , lirongu@zy1882.co.il
 
להתראות
לירון גורפינקל
מנהלת הארכיון לתולדות זכרון יעקב.