מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז 14/17 הודעה מס' 2- קבלת זכות שכירות למטרת ניהול והפעלה של מרכז ספורט
2.
מכרז 25/17 להצבת מתקנים, איסוף, פינוי ומחזור של מוצרי נייר
3.
מכרז 14/2017 הזמנה להציע הצעות לקבלת זכות שכירות למטרת ניהול והפעלה של מרכז ספרוט בזכרון יעקב מכרז חלק 2
4.
מכרז 14/2017 הזמנה להציע הצעות לקבלת זכות שכירות למטרת ניהול והפעלה של מרכז ספרוט בזכרון יעקב מכרז חלק 1
5.
מכרז מס' 08/2017 לאספקת שירותי היסעי שאטלים
6.
מכרז מס 13/17 להפעלת מזנון חלבי בבית ספר תיכון המושבה
7.
מכרז 21/17 למכירת מבנים יבילים
8.
רכישת טובין לשנת 2017.