מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הודעה מס' 1- מכרז 14/18 לטיפול בפסולת אריזת קרטון
2.
הודעה מס' 2- מכרז 14/18 לטיפול בפסולת אריזת קרטון
3.
הודעה מס' 3 לטיפול בפסולת אריזות קרטון
4.
מכרז 18/18 להשאלת ספרים הודעה מס' 1
5.
מכרז 18/18 להשאלת ספרים בבתי ספר חלק 1 * אנא שימו לב שלמכרז זה יש גם חלק שני!
6.
מכרז 18/18 להשאלת ספרים בבתי ספר חלק 2
7.
מכרז 14.18 טיפול בפסולת אריזות קרטון
8.
פרוטוקול ישיבה מיום 4.2.18 החלטות ועדת השלושה שימוש במכרז משכ"ל