מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

פעולות במישור המדיני – בירוקטי

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הערות מועצה מקומית זכרון יעקב להיתר פליטה לוויתן
07/08/2019
2.
מכתב למנכ"ל משרד האנרגיה.
3.
סיכום דיון עם מנכל משרד האנרגיה