מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הוסטלים תקדימיים לטיפול בדרי רחוב מכורים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז 308-2017
2.
כנס הסברה בנושא ההוסטל
3.
המשך תשובות לשאלות הבהרה 308-2017
4.
דיון בוועדת הכנסת בדרי רחוב בעלי תחלואה כפולה