מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים לקראת הרישום לתשפ"א
23/01/2020
2.
ועדת מעברים לבקשת לימודים בגני הילדים שלא עפ"י אזור הרישום לשנת הלימודים תשפ"א
3.
טופס הצהרה להורים גרושים באנגלית
4.
לבקשת לימודים לבי"ס שלא עפ"י אזור הרישום לשנת הלימודים תשפ"א ועדת המעברים תדון בבקשות בתחילת יוני 2020
5.
בקשת מעבר ללמודים מחוץ ליישוב – לשנת הלימודים תשפ"א