מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מכרז פומבי 8/19

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז 8/19 פינוי אשפה – הודעה מס' 2 –תשובות לשאלות מציעים
17/04/2019
2.
מכרז פומבי 8/19 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם וגושית משטח השיפוט של המועצה המקומית זכרון יעקב
3.
הודעה מספר 1