מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

סגירת כבישים ופארק המושבה לכבוד אירועי יום הזכרון וערב יום העצמאות

סגירת כבישים ופארק המושבה לכבוד אירועי יום הזכרון וערב יום העצמאות

תושבים יקרים
לכבוד אירועי יום הזיכרון לְחלְלי מערְכות ישראל וּלְנפגְעי פעולות האיבה ואירועי ערב יום העצמאות ה- 70 למדינת ישראל,

יהיו הרחובות הבאים סגורים לתנועת כלי רכב ולתחבורה ציבורית בזכרון יעקב:

ביום רביעי, תאריך 18/04/18, יום הזיכרון בין השעות:
10:00 - 12:00
•      רחוב הגרנות יהיה סגור לכל אורכו.
•      רחוב המייסדים ייסגר לתנועה בקטע שבין- כיכר הפסגה עד שער ישי בלבד.

ביום רביעי ,תאריך 18/04/18, ערב יום העצמאות, בין השעות:
19:00 - 00:00
•      כביש 652 (עוקף רבין/פארק המושבה) ייסגר לתנועה בקטע שבין כיכר בית-אל לכיכר מעוף הציפור.

בעקבות ההכנות לאירועי יום העצמאות פארק המושבה ייסגר למבקרים ביום 18/04/18 החל משעות הבוקר

בברכה,
אלי עטיה
מנהל אגף ביטחון, בטיחות
ושעת חירום
מועצה מקומית זכרון יעקב