מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

שינוי הסדרי התנועה ברחובות השופטים, הבנים, יצחק שדה וטרומפלדור

תושבים יקרים,

עכב ריבוי כלי רכב באזור ופניות התושבים החליטה וועדת התחבורה לבצע שינויים בהסדרי התנועה ברחובות אלו.

על פי החלטת וועדת התחבורה הסדרי התנועה החדשים הם כדלקמן:
👈 רחוב הבנים יהפוך לחד סטרי לכיוון רחוב טרומפלדור
👈 רחוב טרומפלדור יהפוך לחד סטרי מצומת הבנים ועד רחוב יצחק שדה
👈 רחוב יצחק שדה יהפוך חד סטרי מכיוון רחוב טרומפלדור לכיוון רחוב השופטים
👈 רחוב השופטים יהפוך חד סטרי מצומת יצחק שדה לכיוון רחוב הבנים

העבודות יחלו השבוע
ההסדר החדש יכנס לתוקפו החל מ – 01/06/19

אנו מתנצלים על אי הנוחות