מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

עבודות לשיקום הדשא בגן טיול

היום החלו העבודות לשיקום וחידוש הדשא בגן טיול.

בשלב הראשון מתבצעת עבודה לתיחוח האדמה והכנתה לזריעה.

לאחר מכן תבוצע זריעה של הדשא ותוך זמן קצר מאוד מרבדי דשא שופעים יעטרו שוב את גן טיול...

התושבים מתבקשים שלא לדרוך על אזורי העבודה בשבועיים הקרובים.