מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הערות הציבור לטיוטת היתר הפליטה לאוויר לאסדת לוויתן

אתמול (23/06/19) פרסם המשרד להגנת הסביבה כי הוא מזמין את הציבור להעביר הערות לטיוטת היתר הפליטה לאוויר לאסדת לוויתן.

המועצה המקומית זכרון יעקב וקבינט הגז, נערכים להציג בפני המשרד להגנת הסביבה את הערותינו לטיוטה.

בתום תקופת הערות הציבור, יקיים המשרד להגנת הסביבה דיון ציבורי בהערות ולאחר שישקול את ההערות ויעדכן במידת הצורך את התנאים, המשרד יחתום את ההיתר, המהווה תנאי להפעלת האסדה.
את הערות הציבור ניתן להגיש בכתובת האימייל: avirtzibur@sviva.gov.il עד ה-7 באוגוסט 2019.

*לטיוטת ההיתר:*
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/leviatan_gas_rig/leviathan-emmision-permit-draft-230619.pdf

למידע נוסף: https://www.gov.il/he/departments/news/air_emission_permit_leviathan_rig_pc