מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הודעה על בקשה לכריתה או העתקה ברחוב השיקמה

ברצוננו לעדכן את התושבים בדבר בקשה לקבלת היתר כריתה/העתקה ברחוב השיקמה

מספר הבקשה: 2

שם מגיש הבקשה: מועצה מקומית זכרון יעקב

מיקום העצים: רח' השיקמה 2 זכרון יעקב. גוש: 11323, חלקה: 72

מס' עצים: 1

סיבת הכריתה המבוקשת: יושב בכביש – מהווה סכנה

תקופת הפרסום להתייחסות הציבור: 24/11/19 – 08/12/19

כל המעוניין להגיש התייחסות להיתר המבוקש, יכול לעשות זאת בפנייה למשרדי המחלקה לאיכות הסביבה וקיימות של המועצה המקומית לדואר אלקטרוני sharoni@zy1882.co.il

בהתייחסות יש לציין את מספר הבקשה אליה מתייחסים וכן את הנימוקים להתנגדות לכריתה. ההתייחסויות יועברו על ידי המועצה במרוכז לידיעת פקיד היערות האחראי על מתן ההיתר.