מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הודעה על בקשה לכריתה או העתקה ברחוב השיטה

ברצוננו לעדכן את התושבים בדבר בקשה לקבלת היתר כריתה/העתקה

מספר הבקשה: 4

שם מגיש הבקשה: מועצה מקומית זכרון יעקב

מיקום העצים: רח' השיטה זכרון יעקב. גוש: 11290, חלקה: 92

מס' עצים: 2

סיבת הכריתה המבוקשת: מהווים מטרד – יושבים על גדר של תושב

תקופת הפרסום להתייחסות הציבור: 24/11/19 – 08/12/19

כל המעוניין להגיש התייחסות להיתר המבוקש, יכול לעשות זאת בפנייה למשרדי המחלקה לאיכות הסביבה וקיימות של המועצה המקומית לדואר אלקטרוני Sharoni@zy1882.co.il

בהתייחסות יש לציין את מספר הבקשה אליה מתייחסים וכן את הנימוקים להתנגדות לכריתה. ההתייחסויות יועברו על ידי המועצה במרוכז לידיעת פקיד היערות האחראי על מתן ההיתר.