מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

תפילות יום כיפור לכל תושבי זכרון יעקב

בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון

תפילות יום כיפור לכל תושבי זכרון יעקב

ביום כיפור הזה יש תפילות יום כיפור שמתאימות גם לך

כל תושבי זכרון יעקב מוזמנים להשתתף!

אווירה ידידותית, בסגנון מוקדי תפילת הנעילה המופעלים ברחבי המושבה בשנים האחרונות

פתוח לציבור הרחב - נשים, גברים וילדים מכל  העדות

מחזורים יחולקו ויהיו הסברים קצרים

איפה? בית תשבי (בית גיל פז - על יד מוזיאון העליה הראשונה)

זמני תפילות: כל נדרי: 18:00, שחרית 8:00, יזכור 10:30 בערך, מנחה 16:15, נעילה 17:15

*הזמנים משוערים

הפעילות בשיתוף פעולה עם תרבות יהודית זמארין - זכרון יעקב

לפרטים: אהרן 054-5705062 או feldmanar@gmail.com