מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הזמנה למפגש הכרות עם מערכת החינוך לגני הילדים ולעולים לכיתה א

מחלקת החינוך מזמינה לשיח והכרות את הורי ילדי הגנים המצטרפים למערכת החינוך והורי התלמידים המשתלבים בכיתה א'

בשיח ישתתפו צוות מקצועי ממחלקת החינוך על שירותיו המגוונים

ביום רביעי בתאריך 29/5/19 בספרייה ציבורית

בתכנית:
✨ 19:00 - 20:00 מפגש היכרות עם מערכת החינוך
פאנל בהשתתפות:
מנהלת מחלקת החינוך – ד"ר מרים פאנויאן
מנהלת מדור גנים – עדי אהוד גולץ
שרות פסיכולוגי חינוכי –מנהלת השרות הפסיכולוגי, ד"ר שרית רותם
נציגות פיקוח על גני הילדים

✨ 20:00 - 21:00 השתלבות בכיתה א'
אם המעבר של ילדכם לכיתה א' מעורר שאלות ותהיות, אנו כאן לעזרתכם.
מוזמנים לשיח על המעבר, בהשתתפות:
מנהלת מחלקת החינוך –ד"ר מרים פאנויאן
שרות פסיכולוגי חינוכי – מנהלת השרות הפסיכולוגי, ד"ר שרית רותם
מנהלת מרכז שיפור כישורי למידה – דבי בוניטוב
צוות המרכז – מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת מומחיות בהכנה לכיתה א'.