מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse אודותאודות
היסטוריה
מפה
יקירי המושבה
ערים תאומות-שרטון לה פון
נתונים דמוגרפים
Collapse תיירותתיירות
מרכזי בילוי
מוזיאון העלייה הראשונה
אירוח בתי מלון וצימרים
Collapse מסעדותמסעדות
כשר - מסעדות ובתי קפה
מסעדות ובתי קפה
אתרים הסטוריים
הארכיון לתולדות זכרון יעקב
אטרקציות
מרכז מידע הגדעונים
בילוי בחצרות איכרים
גנים
סיורים
זכרון יעקב שמחה לארח את מרוץ האופניים הבינלאומי Giro d'Italia
דבר ראש המועצה
Collapse חינוךחינוך
מחלקת החינוך במושבה שלנו
Collapse פתיחת שנת הלימודים תשע"טפתיחת שנת הלימודים תשע"ט
Collapse רישום לשנת הלימודים תשע"טרישום לשנת הלימודים תשע"ט
טפסי רישום
תשלומים בחינוך
פרס חינוך
Collapse לשירותך במחלקת החינוך לשירותך במחלקת החינוך
טפסים
ידיעונים
Collapse משכל - מרכז שיפור כישורי למידהמשכל - מרכז שיפור כישורי למידה
דבר מנהלת משכ"ל
עדכונים ושירותים חדשים במשכל
צוות משכל
יחידה דיאגנוסטית
טפסים
אלפון המחלקה
Collapse אירועים ומתחדשים תשע"טאירועים ומתחדשים תשע"ט
Collapse אירועים ומתחדשים תשע"חאירועים ומתחדשים תשע"ח
טקס ציון 100 שנה למותה של שרה אהרונסון בתמונות
סיעור מוחות - חינוך קהילתי
ביקור מנכ"ל משרד החינוך בחווה החקלאית 9.2.2018
נוער שותה מים ודעת
ערב מגמת מחול -18.3.2018
אירועים ומתחדשים תשע"ז
מוסדות חינוך
הספריה הציבורית
איזורי רישום
Collapse מערך היסעיםמערך היסעים
הודעה עבור הורי ביה"ס ניל"י והחורש
Collapse ועדת חינוךועדת חינוך
פרוטוקולים
קמפוס העשרה יישובי
הנהגה צעירה יישובית מובילה
חווה חקלאית קהילתית
חירום בחינוך
Collapse תמונותתמונות
Collapse תמונות תשע"חתמונות תשע"ח
כנס מחנכים
טקס 100 שנה לשרה אהרונסון
Collapse תמונות תשע"זתמונות תשע"ז
תמונות מפורים במוסדות החינוך
תמונות מטקסי יום הזיכרון בבתיה"ס
חגיגות עצמאות 69 בגני הילדים
ערב קהילתי - בית ספר החיטה
חידון התנ"ך
תחרות כתיבה ארצית
ערב קהילתי בבית ספר נילי
ערב קהילתי בבית ספר החורש
Collapse איכות סביבה וקיימותאיכות סביבה וקיימות
אודות האגף
הפרדת אשפה וגזם
חינוך סביבתי
גנים ונוף
תברואה ובעלי חיים
טיאוט וניקיון
חדשות ירוקות
קהילה
Collapse מוסדותמוסדות
עמותת יד עזר
הארכיון לתולדות זכרון יעקב
ציר זמן
Collapse רווחה ושירותים חברתייםרווחה ושירותים חברתיים
דבר מנהלת המחלקה
Collapse שירותי המחלקהשירותי המחלקה
התנדבות
פורום נשים
גישור
טיפול באוכלוסיה מבוגרת
קליטת עליה
מועדוני נשים
פרויקטים קהילתיים
אוכלוסיות עם מוגבלויות
ילדים ונוער בסיכון
המרכז לטיפול במשפחה
מרכזים טיפוליים ומסגרות מיוחדות
מועדוניות הגיל הרך
ועדת ערר
פרטי התקשרות וקבלת קהל
עמוד בית חדש
Collapse פעילות המועצהפעילות המועצה
חוק חופש המידע
Collapse מידע בנושא מיםמידע בנושא מים
תאגיד המים והביוב
פרוטוקולים מליאת המועצה
Collapse דו"חות ופרסומי המועצהדו"חות ופרסומי המועצה
דו"חות ופרסומי המועצה
למועצה המקומית זיכרון יעקב דרושים
בחירות
מליאת המועצה בשידור חי
וועדות המועצה
פרוטוקולים וועדה לענייני תכנון
הוסטלים תקדימיים לטיפול בדרי רחוב מכורים
בחירות 2018
Collapse חדר מצב - מאבק הגזחדר מצב - מאבק הגז
חוות דעת קונדנסט
מידע כללי
עדכוני הקבינט
פעילויות משפטיות
פעולות במישור המדיני – בירוקטי
חדשות המאבק
Collapse מכרזיםמכרזים
פרטי המכרז
אירוח תושבי עוטף עזה והדרום
Collapse תכנית מתאר ופרוייקטיםתכנית מתאר ופרוייקטים
סיכומי המפגשים בנושא תכנית המתאר
Collapse מידע כללימידע כללי
תוכנית מתאר כוללנית
מספרי טלפון חירום
יזמות כלכלית
מידע גאוגרפי
רישוי בניה
קריטריונים להנצחה
פורום נשים
יזמות כלכלית
מידע לבעלי הכלבים
לזכרם
כללי
דבר ראש המועצה
Collapse מידע כללימידע כללי
תחבורה ציבורית
הצעת התקציב לשנת 2017
צור קשר
Collapse תרבות ופנאיתרבות ופנאי
תרבות
Collapse ספורטספורט
Giro D'Italia
אומנות מקומית
פארק המושבה
עמותת זמארין (מתנ"ס)
Collapse נוערנוער
פסטיבל אביב לנוער 2017
Collapse תרבות ופנאי לאזרח הוותיקתרבות ופנאי לאזרח הוותיק
חודש האזרח הוותיק
חוברת התרבות 2017/2018
חוברת החוגים 2017/2018
Collapse שירותים בקליקשירותים בקליק
מוקד 106
פניות הציבור
תשלומים
Collapse הנפקת תו חניההנפקת תו חניה
תו חניה לתושב- שאלות ותשובות לפי נושאים
גישה לספקים
הזמנת כרטיסים בקליק
טפסים
הרשמה ותשלומים - פעילויות חינוך
Collapse FrancaisFrancais
HISTORIQUE
Tourisme
EDUCATION
Collapse EnglishEnglish
A BRIEF HISTORY OF ZICHRON YAAKOV
ENGLISH LANGUAGE BOOK GROUPS
SOCIAL GROUPS
CULTURAL ACTIVITIES
ELECTRONIC GROUPS, PAGES, SOURCES OF LOCAL INFORMATION
JEWISH STUDY PROGRAMS IN ENGLISH
Transportation
CONTRIBUTING TO THE COMMUNITY
MUNICIPAL SERVICES
Education
Assistance For Olim
Upcoming Events
SENIORS
גלריית תמונות
הודעות לתושב
Collapse מחלקות ואגפים מחלקות ואגפים
דרכי קשר ושעות קבלה
מבנה ארגוני
לשכת ראש המועצה
חברי המועצה
Collapse רישוי עסקים ופיקוח רישוי עסקים ופיקוח
Collapse תהליך הוצאת רישוי עסקתהליך הוצאת רישוי עסק
שלב א - קבלת מידע מוקדם/מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק
Collapse שלב ב - תכנון העסק והכנת תוכניתשלב ב - תכנון העסק והכנת תוכנית
טפסים לשלב התכנון
שלב ג - הגשת בקשה לרשיון עסק
שלב ד - הנפקת רישיון עסק
פיקוח וחניה
Collapse הנדסה ופיתוחהנדסה ופיתוח
מידע על פרויקטים ביישוב
רווחה ושרותים חברתיים
גזברות
Collapse גבייהגבייה
טפסים של מחלקת גביה
צו מיסים
Collapse ביטחון וחירוםביטחון וחירום
Collapse חירוםחירום
מידע בעקבות השריפה
מארחים את התושבים
רשימת מקלטים
בתי מרקחת
מרפאות
בעלי תפקידים בחירום
שאלות ותשובות
אתר פיקוד העורף
הכנה לשעת חירום
הנחיות התגוננות לרעידת אדמה
Collapse יזכוריזכור
חללי מערכות ישראל
חללי פעולות איבה
דבר המרא דאתרא
אפליקציה חדשה במושבה זכרון יעקב
106 נסיון נגיש
Collapse משאבי אנושמשאבי אנוש
מידע והודעות
דרושים - משאבי אנוש
טפסים חיצוניים מקוונים
Collapse טפסים - משאבי אנושטפסים - משאבי אנוש
קליטת עובדים
טפסים שוטף / סוף חודש
טפסים ביטוח לאומי
טפסים להגשת מועמדות