מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse אודותאודות
היסטוריה
מפה
יקיריי המושבה
ערים תאומות-שרטון לה פון
נתונים דמוגרפים
Collapse תיירותתיירות
מרכזי בילוי
מוזיאון העלייה הראשונה
אירוח בתי מלון וצימרים
Collapse מסעדותמסעדות
כשר - מסעדות ובתי קפה
מסעדות ובתי קפה
אתרים הסטוריים
הארכיון לתולדות זכרון יעקב
אטרקציות
מרכז מידע הגדעונים
בילוי בחצרות איכרים
גנים
סיורים
דבר ראש המועצה
Collapse חינוךחינוך
מחלקת החינוך במושבה שלנו
שנת הלימודים תשע"ז
פרס חינוך
אירועים ומתחדשים
Collapse לשירותך במחלקת החינוך לשירותך במחלקת החינוך
טפסים
ידיעונים
Collapse משכל - מרכז שיפור כישורי למידהמשכל - מרכז שיפור כישורי למידה
צוות משכל
אלפון המחלקה
מוסדות חינוך
רישום תשע"ח
איזורי רישום
מערך היסעים
Collapse ועדת חינוךועדת חינוך
פרוטוקולים
הספרייה הציבורית
קמפוס העשרה יישובי
הנהגה צעירה יישובית מובילה
חווה חקלאית קהילתית
חירום בחינוך
תמונות מפורים במוסדות החינוך
Collapse איכות סביבה וקיימותאיכות סביבה וקיימות
אודות האגף
הפרדת אשפה וגזם
חינוך סביבתי
גנים ונוף
תברואה ובעלי חיים
טיאוט וניקיון
חדשות ירוקות
קהילה
Collapse מוסדותמוסדות
עמותת יד עזר
הארכיון לתולדות זיכרון יעקב
Collapse רווחה ושירותים חברתייםרווחה ושירותים חברתיים
דבר מנהלת המחלקה
Collapse שירותי המחלקהשירותי המחלקה
התנדבות
פורום נשים
גישור
טיפול באוכלוסיה מבוגרת
קליטת עליה
מועדוני נשים
פרויקטים קהילתיים
אוכלוסיות עם מוגבלויות
ילדים ונוער בסיכון
המרכז לטיפול במשפחה
מרכזים טיפוליים ומסגרות מיוחדות
מועדוניות הגיל הרך
ועדת ערר
פרטי התקשרות וקבלת קהל
עמוד בית חדש
Collapse פעילות המועצהפעילות המועצה
דרושים
חוק חופש המידע
Collapse מידע בנושא מיםמידע בנושא מים
תאגיד המים והביוב
חוקי עזר
פרוטוקולים
דו"חות ופרסומי המועצה
מכרזים
בחירות
מליאת המועצה בשידור חי
וועדות המועצה
Collapse תכנית מתאר ופרוייקטיםתכנית מתאר ופרוייקטים
סיכומי המפגשים בנושא תכנית המתאר
Collapse מידע כללימידע כללי
שיתוף הציבור
מספרי טלפון חירום
תחבורה ציבורית
יזמות כלכלית
מידע גאוגרפי
רישוי בניה
קריטריונים להנצחה
פורום נשים
יזמות כלכלית
מידע לבעלי הכלבים
לזכרם
Collapse כלליכללי
Collapse חירוםחירום
מידע בעקבות השריפה
מארחים את התושבים
רשימת מקלטים
בתי מרקחת
מרפאות
בעלי תפקידים בחירום
שאלות ותשובות
הנחיות התגוננות לרעידת אדמה
אתר פיקוד העורף
הכנה לשעת חירום
דבר ראש המועצה
Collapse מידע כללימידע כללי
תחבורה ציבורית
למועצה המקומית זיכרון יעקב דרושים
הצעת התקציב לשנת 2017
צור קשר
Collapse תרבות ופנאיתרבות ופנאי
תרבות
ספורט
תרבות ופנאי לאזרח הוותיק
אומנות מקומית
פארק המושבה
עמותת זמארין (מתנ"ס)
נוער
חוברת התרבות 2016/2017
חוברת החוגים 2016/2017
Collapse שירותים בקליקשירותים בקליק
מוקד 106
פניות הציבור
תשלומים
המועצה בפייסבוק
הנפקת תו חניה
גישה לספקים
הזמנת כרטיסים בקליק
טפסים
Fransais
Collapse EnglishEnglish
A BRIEF HISTORY OF ZICHRON YAAKOV
ENGLISH LANGUAGE BOOK GROUPS
SOCIAL GROUPS
CULTURAL ACTIVITIES
ELECTRONIC GROUPS, PAGES, SOURCES OF LOCAL INFORMATION
JEWISH STUDY PROGRAMS IN ENGLISH
Transportation
CONTRIBUTING TO THE COMMUNITY
MUNICIPAL SERVICES
Education
Assistance For Olim
Upcoming Events
גלריית תמונות
הודעות לתושב
Collapse מחלקות ואגפים מחלקות ואגפים
דרכי קשר ושעות קבלה
מבנה ארגוני
לשכת ראש המועצה
חברי המועצה
Collapse רישוי עסקים ופיקוח רישוי עסקים ופיקוח
Collapse תהליך הוצאת רישוי עסקתהליך הוצאת רישוי עסק
שלב א - קבלת מידע מוקדם/מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק
Collapse שלב ב - תכנון העסק והכנת תוכניתשלב ב - תכנון העסק והכנת תוכנית
טפסים לשלב התכנון
שלב ג - הגשת בקשה לרשיון עסק
שלב ד - הנפקת רישיון עסק
פיקוח וחניה
Collapse הנדסה ופיתוחהנדסה ופיתוח
מידע על פרויקטים ביישוב
רווחה ושרותים חברתיים
גזברות
Collapse גבייהגבייה
טפסים של מחלקת גביה
ביטחון וחירום