מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הדרכת הורים

נתיבים להורות: 

פרויקט "נתיבים להורות" הינו חלק מרצף המענים הניתנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים ביישוב. המסגרת מתמקדת בעבודה על שינוי ושיפור מערכת היחסים בין הילדים במשפחה להוריהם,שיפור התפקוד ההורי ושיפור תפקוד הילד/המתבגר. זו מסגרת טיפולית אינטנסיבית - רב מקצועית, הפועלת עפ"י גישה טיפולית ממוקדת בזמן. אבחון הצרכים ובניית תוכנית הטיפול נקבעים בשיתוף המשפחה באופן פעיל. כמוכן המשפחה שותפה מלאה בהערכת ההתקדמות והשינויים. הגישה הטיפולית של הפרויקט מתבססת על הכוחות הטמונים בילדים ובהוריהם תוך ניסיון לספק מערכת תומכת למשפחה בקהילה.

הטיפולים המוצעים מהווים מנוף ייחודי ושונה לעבודה עם ילדים בסיכון והוריהם.

בפרויקט כ- 20 מטפלים מתחומים שונים: פסיכולוג, פסיכותרפיסטים, מטפלים - באומנות,בתנועה,בפסיכודרמה,הדרכות הורים,חונכים טיפולים, עזרה לימודית).

הטיפולים מתקיימים במסגרת המרכז למשפחה השוכן בשכונת נווה שרת.

עו"ס אחראית: פני עמירה טלפון: 04-6297192

 

ועדות תכנון טיפול והערכה:

הן ועדות רב מקצועיות ובין משרדיות אשר נועדו לסייע לעובדים הסוציאליים לקבל החלטות משמעותיות בנוגע לילדים בסיכון.

תוך שמירה על ערכים בסיסיים המנחים את עבודתו של העובד הסוציאלי:

  1. תפיסת הקהילה ובית ההורים כמקום מועדף לגדילתם של ילדים ובני נוער בסיכון ככול שמתאפשר.
  2. ערכי העבודה הסוציאלית- סיוע מתוך שותפות,הידברות,התייחסות לכוחות המשפחה והקהילה.
  3. התייחסות לרגישות תרבותית.
  4. עקרונות של שקיפות וחופש המידע.
  5. התמקצעות ואחריות לאיכות הטיפול בילדים והוריהם.
  6. מתן מגוון מענים בקהילה המותאמים לצרכים.
  7. תפיסת הוועדות לתכנון טיפול והערכה כמסגרת החשובה ביותר הנה במצבם של הילדים ומתכננת מענים בעבורם ובעבור הוריהם.

מטרות הועדה לבנות תוכנית התערבות ישימה לילד ומשפחתו שתאפשר התפתחות תקינה של הילד,תמנע ותצמצם את מצבי הסיכון בהם נתון.

הועדות פועלות במחלקה לשירותים חברתיים לאורך כל ימות השנה. משתתפים בוועדה הורי הקטין ונציגים מארגונים אחרים בקהילה אשר השתתפותם הינה רלוונטית. 

 

חוק נוער:

עובד סוציאלי לפי חוק הנוער הינו עו"ס שעבר הכשרה מיוחדת לשמש בתפקידו ומונה ע"י שר הרווחה.

תפקידו של עו"ס לפי חוק הנוער לסייע לילדים ובני נוער (0 – 18 ) בסיכון ולנקוט בכל הפעולות על מנת להגן על שלומם וביטחונם הפיזי והנפשי.

כאשר נודע על קטין בסיכון יבדוק עו"ס לפי חוק הנוער את מצבו של הקטין ואת יכולת ההורים או המשפחה לפתור את מצב המצוקה המיידי שנוצר. לאחר מכן יבחן איך ניתן למנוע הישנות של מצבי סיכון בעתיד.

המחלקה לשירותים חברתיים יציעו למשפחה סיוע במסגרת הקהילה או מחוצה לה, העדיפות היא לאפשר סיוע המוסכם על הקטין ועל משפחתו על פני סיוע כפוי.

כל הקשור לחובת הדיווח (על פי חוק העונשין): עו"ס לפי חוק הנוער טיפול והשגחה מעביר את הדיווח למשטרה במידה ויש חשש שנעברה עבירה כלפי הקטין. הוא ממליץ למשטרה האם לפעול או להימנע מפעולה. ההתנהלות הפלילית על פי החוק הינה של המשטרה בלבד. לחילופין שוקל עו"ס לפי חוק הנוער אם יש עילה לפניה לועדת הפטור - לבקשת פטור מדיווח בכלל. תפקידו העיקרי של עו"ס לפי חוק הנוער טיפול והשגחה הוא לשקול ולבדוק אם הקטין והמשפחה זקוקים לעזרה או להגנה.