פתיחת תפריט ניידים

היום הבינלאומי לזכויות אדם עם מוגבלויות 2016

6.12.16
בס"ד

היום הבינלאומי לזכויות אדם עם מוגבלויות 2016

"חביב אדם שנברא בצלם",אלו הם דברי המשנה ב"אבות ג, יג' שמהווים את הבסיס היסודי והראשוני להצבת האדם במרכז הבריאה.
בתורתנו, תורת ישראל אנו מצווים לנקוט במשנה זהירות כלפי אנשים אלה בציווי מפורש: "לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוקיך כי אני ה' ".
בפירוש חז"ל אנו מצווים לא רק לסור מרע אלא להיות אקטיביים ולעשות טוב.
 
לא צריך לחפש מלאכים בשמיים
הם מתהלכים בינינו ,על פני האדמה
נוגעים בקצה העצב,מסתירים את הכנפיים
נושאים על גביהם תרמילים של נחמה
 
הם יודעים להגיע בדיוק בזמן
לרדת בזהירות במדרגות האפילות
להרים שם את המתג,לצבוע בלבן
לפתוח במבט את הדלתות הנעולות
 
אנשים טובים,
נשארו עוד אנשים טובים
גם כשהשמיים עניים בכוכבים
הם ישלחו אליך יד,הם יגיעו במיוחד
להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם
הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם.
 
במילים אלה של נועם חורב נתמלא בתקווה שהאנשים הטובים בצמתים החשובים ידעו לחבק,להכיל,לשלב ולקדם את השוויון שכה נחוץ לנו.
 
תודה לרועי גינת ומשפחתו
תודה לראש המועצה זיו דשא
תודה למנהלת ד"ר מרים פאנויאן וצוות מחלקת חינוך
תודה לצוות המורים ותלמידי בי"ס יעב"ץ