פתיחת תפריט ניידים

חנוכת בית ישיבה תיכונית ופלך תשע"ו