פתיחת תפריט ניידים

גינת הספריה

בשעה טובה, בימים אלה מושלמת תוכנית פיתוח החוץ של הספריה. תוכנית זו היתה חלק מהתוכנית הכוללת של הרחבת הספריה והקמת ספריית הילדים.
הגינה מיועדת לשרת את באי הספריה ולאפשר לספריה לקיים שעות סיפור ופעילויות מיוחדות. הפעילות הקרובה - חגיגות הספר... יוני 2016.