פתיחת תפריט ניידים

הזמנה לחידון תנ"ך של בתי הספר בזיכרון יעקב בהובלת בית הספר הדמוקרטי קשת