פתיחת תפריט ניידים

תלמידי תיכון ממד- עזרה לקהילה בבניית סוכות