רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

על האגף

אגף הנדסה אחראי לבצוע תחזוקת תשתיות היישוב ומיישם את מדיניות הנהלת המועצה וחזונה בתחום בינוי ופיתוח:
 
  • תכנון וקידום תכניות ארוכות טווח ויזום פרויקטים בתחום התשתיות והבניה הציבורית.
  • יישום והבטחה של תחזוקה שוטפת נאותה של כל מערכות והתשתית ההנדסית בישוב.
  • מתן תמיכה הנדסית למחלקות המועצה השונות.
  • מתן שירותים הנדסיים לקהל הרחב ובכלל זה תושבים, קבלנים, מתכננים, יזמים.
  • ייצוג המועצה בפני מוסדות חוץ כגון משרדי ממשלה, החברה הלאומית לבטיחות בדרכים וכו'.