רשימת קיצורי מקלדת

2018

במסגרת ארועי סוכות, נערך ערב רומני במושבה ,

קדמו לערב זה ארועי קיץ רבים בסימן: קיץ צרפתי, ספרדי ועוד...