רשימת קיצורי מקלדת

2003

כיהן בתפקידו עד שנת 2016.