רשימת קיצורי מקלדת

1999

לאחר שיפוץ בית הפקידות, וחניכת משרדי הוועד החקלאי המחודשים.

המוזיאון נפתח בבנין שבו שכן בית הפקידות, משרדי הועד החקלאי, משרדי המועצה המקומית ובית הספר העממי.