רשימת קיצורי מקלדת

1975

ישי שיבובסקי כיהן בתפקידו עד לשנת 2003!