רשימת קיצורי מקלדת

1962

בי"ס ממלכתי על שם דוד רמז ובי"ס ממלכתי דתי בשם "הרואה" הוקמו 
בשכונת נווה שרת (שיכון דרומי).