רשימת קיצורי מקלדת

1956

בבית המשפחה, משפחת אהרונסון.

הבניין כולל גם את אוסף הצמחים של אהרון אהרנסון,

יש בו אולם להקרנת סרט תולדות ניל"י והמוזיאון,

לפני שנים אחרונות נפתחה לקהל גם המנהרה התת קרקעית .