רשימת קיצורי מקלדת

1954

נפתח גן הנדיב ברמת הנדיב, ארונותיהם של הברון רוטשילד ורעייתו עדה 

מועלים מצרפת ומובאים לקבורה בגן, כעשרים שנים לאחר מותם. 

מסע ההלוויה יצא מרחבת בית הכנסת.