רשימת קיצורי מקלדת

1952

חגיגות 70 שנה למושבה נחגגו בריקודים ובמופע במורדות הגבעה לכיוון עמק הנחשים

הוא ואדי מילך ובנוכחותו של ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון.

בנוסף כללו החגיגות גם מופעים  של בני המושבה.