רשימת קיצורי מקלדת

1951

חורף קר במיוחד 1950-1951.

המושבה התכסתה בשלג לבן.