רשימת קיצורי מקלדת

1950

במשך השנתיים הראשונות התגוררו תושבי השכונה באוהלים.

לימים נבנתה במקום שכונת "שיכון דרום",

לאחר מספר שנים, שונה שמה ל"נווה שרת".