רשימת קיצורי מקלדת

1947

לימים שונה שם שכונת נווה עובד ל"נווה רמז".