רשימת קיצורי מקלדת

1937

האוטובוסים הציבוריים שהופעלו על ידי משפחות מזרחי וכהן, התאחדו עם אגד