רשימת קיצורי מקלדת

1912

מיכאל  לנגה ואשתו  ניטה לבית בנטוויץ בנו את ביתם על גבעה מערבית  למושבה.