רשימת קיצורי מקלדת

1908

בשנה זו התחדשה תזמורת כלי הרוח של המושבה, בהנהלת בנימין ריבניקר.