רשימת קיצורי מקלדת

1908

הוקמה רשת מים מהמעיין שנקרא "עין אל קוסאב" , על שם הקנה שגדל באזור , 

לכוון השוקת  ה"ג'אבי" להשקיית הבקר וגם להשקיית עוברי האורח.

האתר הפך ליעד לטיולים.