רשימת קיצורי מקלדת

1899

נבחרו 13 חברים לוועד הראשון.

ניתן לראות בתמונה, שחסרות שתי תמונות של חברי הועד יצחק קופמן וא.וינטרוב,

שלא הצטלמו מטעמי דת.