רשימת קיצורי מקלדת

1897

מטרת האגודה:  להיות שומרים ומכבי אש במושבה זכרון יעקב.